สถาบันวิทยาการนวัตกรรม   |  โทร: 02-0175555 |  e-Mail: : [email protected]th   
Previous
Next

กะเทาะเปลือก “ระบบนิเวศสตาร์ทอัพการเกษตรไทย” เติบโตแค่ไหนในเวทีโลก

แกะหมดเปลือก! กับทุกความเคลื่อนไหวของ “AgTech Startup Ecosystem” ในประเทศไทย เคยสงสัยกันไหมว่า สตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทยไปถึงไหนแล้ว ? เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้มหาศาลกลับสู่ประเทศ มีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 1 ใน 3

อ่านเพิ่มเติม »

ติดอาวุธให้เกษตรกรไทย! สร้างความหวังใหม่ด้วย “นวัตกรรมการเกษตร” EP.5 | NIAnatomy

“สู้ชีวิตยังไง ให้ชีวิตมอบรางวัลกลับ” จะดีกว่าไหม ถ้าวันหนึ่งเกษตรไทยมีรายได้ที่มากขึ้น อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตให้สมกับนิยามที่ว่า เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ ความหวังนี้ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรมการเกษตร” หรือ AgTech เข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับเกษตรกรไทย พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเกษตรในทุกรูปแบบ วันนี้ใน Episode ที่

อ่านเพิ่มเติม »

ระดับความพึงพอใจ : ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Silver societies) เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น ประดิษฐ์ ยารักษาโรค วัคซีน อุปกรณ์การแพทย์ แพลตฟอร์มช่วยการวินิจฉัย และแพลตฟอร์มที่ช่วยการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์และสุขอนามัยมีคุณภาพที่ดี และสามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงในทุกระดับ แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกกำลังซบเซา

อ่านเพิ่มเติม »

STEAM4INNOVATOR

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5

อ่านเพิ่มเติม »
Post Views: 237