สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

การทดสอบ T.R.I.B.E TEST

 


การทดสอบนี้จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกผ่านระบบ SSO ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  1. สมัครสมาชิกระบบ SSO ของสำนักงานได้ที่  https://sso.nia.or.th
    1. 1 คุณสามารถศึกษาการสมัครสมาชิกได้ที่  https://academy.nia.or.th/site/register/  
  2. เมื่อดำเนินการสมัครและเปิดใช้งานสำเร็จให้ปิดระบบ SSO และออกจากเว็บไซต์ SSO
  3. ให้ดำเนินการกลับเข้าสู่หน้า  https://academy.nia.or.th/site/tribe/ 
  4. จากนั้นดำเนินการ Login แล้วทำแบบทดสอบ T.R.I.B.E TEST ได้ทันที