สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

10 เหตุผล ที่ควรมาเรียน “นวัตกรรม” ออนไลน์ จาก NIA Academy MOOCS

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ด้านนวัตกรรม
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้ด้าน Innovation ให้คุณ
“เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้นวัตกรรม”
“เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตรรมแก่ผู้ที่สนใจ”
“ส่งต่อผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมต่อไป”

  1. NIA Academy MOOCS คือ Massive Open Online Courses Platform การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบันมีผู้สมัครเรียนออนไลน์ มากกว่า 125,700 Users และมีผู้เรียนจบหลักสูตรและได้รับใบรับรองมากกว่า 41,000 Users

2. มีหลักสูตรครอบคลุมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ (YOUTH) ผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR)
บริษัทและองค์กร (ENTERPRISE) ผู้บริหารและผู้นำองค์กร (EXECUTIVE) และผู้ขอรับทุนจาก NIA โดยปัจจุบันมีมากกว่า 30 หลักสูตร Online ให้เลือกเรียน

3. เน้นให้องค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม ให้แรงบันดาลใจ ด้วยองค์ความรู้เฉพาะทางสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะแนวทางส่งเสริมต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม โดยทุกหลักสูตรด้านนวัตกรรมเน้นความเข้าใจ Understandingการนำไปใช้ประโยชน์ Utilization
และการสร้างความได้เปรียบ Ultimate

4. เน้นการเรียนรู้ได้แบบ Anywhere Anytime และ Anyone การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกคน จากทุกที่ และทุกเวลา สามารถใช้งานได้ทั้งบน สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บแล็ต

5. สามารถเรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอบรรยาย โดยวิทยากรที่มีความชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
มีจุดเด่นคือ สามารถพัก แล้วกลับมาเรียนต่อได้ตามต้องการ และมีการแจ้งเวลาที่ใช้เรียนต่อหลักสูตรให้ทราบ (เวลาโดยเฉลี่ย)

6. มีเอกสารประกอบการมีเรียนมีให้ดาวน์โหลด สามารถแชทสอบถามผู้สอนได้โดยตรง และมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจหลังจบบทเรียน

7. สถานศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน สามารถนำหลักสูตรจาก NIA Academy MOOCS ไปบูรณาการประกอบการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา และบุคลากรได้ ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาอาจารย์ นักวิจัย เข้าใช้งานแล้ว มากกว่า 30,000 Users

8. องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน สามารถนำหลักสูตรจาก NIA Academy MOOCS ไปบูรณาการประกอบการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ได้ทั้ง Upskill & Reskill โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เข้าใช้งานแล้วมากถึง 27,500 User

9. เรียนจบได้ใบรับรอง Online Certificate จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

10. ทั้งหมดนี้เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ให้เข้าถึงได้ฟรี

มาเริ่มสร้างความเป็นนวัตกรในตัวคุณด้วยการเริ่มเรียนรู้ด้านนวัตกรรมออนไลน์ ด้วยตนเอง
จากทุกที่ ทุกเวลา ได้ที่ https://moocs.nia.or.th/

Post Views: 387