สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

บทความที่น่าสนใจ

news

อัปเดต! 16 หลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประจำปี 2566 แบบจัดเต็มจาก NIA Academy (สถาบันวิทยาการนวัตกรรม)

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) มุ่งสร้างคนให้มีความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ ในทุกคน ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคการเมือง และภาคสื่อมวลชน ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรมได้ “มุ่งสร้างนวัตกร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมประจำปี 2566 นี้ ที่มากถึง 16 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมโดยแบ่งกลุ่มเป้ายหมายออกเป็น

Read More »
news

ก้าวสู่ปีที่ 6 กับ 16 เรื่องที่ทำให้คุณเติบโตไปพร้อมกับเรา“NIA Academy” สถาบันวิทยาการนวัตกรรม

1. มุ่งสร้างนวัตกรคนไทย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถและสร้าง ECOSYSTEM เพราะเราคือ แพลตฟอร์มสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างนวัตกรคนไทย สร้างคอมมิวนิตี้ สร้างวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตเราขาดนวัตกรไม่ได้ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน เพราะที่นี่…เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแฝงความเป็นนวัตกรอยู่ในตัวเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรคุณภาพในทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับองค์กรและผู้ประกอบการไทยร่วมกันสร้างเครือข่ายนวัตกรไทยให้แข็งแรงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม สู่มาตรฐานสากลผ่านหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ของสถาบันฯที่มีทั้งหลักสูตร Online

Read More »
news

กะเทาะเปลือก “ระบบนิเวศสตาร์ทอัพการเกษตรไทย” เติบโตแค่ไหนในเวทีโลก

แกะหมดเปลือก! กับทุกความเคลื่อนไหวของ “AgTech Startup Ecosystem” ในประเทศไทย เคยสงสัยกันไหมว่า สตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทยไปถึงไหนแล้ว ? เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้มหาศาลกลับสู่ประเทศ มีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด และปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ   เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแวดวงนี้ให้มากขึ้น จึงอยากชวนทุกคนค่อยๆ กะเทาะเปลือก ศึกษาข้อมูลด้าน “ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร” หรือ AgTech Startup

Read More »
news

ติดอาวุธให้เกษตรกรไทย! สร้างความหวังใหม่ด้วย “นวัตกรรมการเกษตร” EP.5 | NIAnatomy

“สู้ชีวิตยังไง ให้ชีวิตมอบรางวัลกลับ” จะดีกว่าไหม ถ้าวันหนึ่งเกษตรไทยมีรายได้ที่มากขึ้น อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตให้สมกับนิยามที่ว่า เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ ความหวังนี้ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรมการเกษตร” หรือ AgTech เข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับเกษตรกรไทย พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเกษตรในทุกรูปแบบ วันนี้ใน Episode ที่ 5 จึงได้ชวนทุกคนมาพูดคุยกับ “คุณนก มณฑา ไก่หิรัญ” ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม บทบาทหลักคือ ผู้ดูแลงานพัฒนาสตาร์ทอัพรายสาขา โดยดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

Read More »
news

ระดับความพึงพอใจ : ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Silver societies) เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น ประดิษฐ์ ยารักษาโรค วัคซีน อุปกรณ์การแพทย์ แพลตฟอร์มช่วยการวินิจฉัย และแพลตฟอร์มที่ช่วยการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์และสุขอนามัยมีคุณภาพที่ดี และสามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงในทุกระดับ แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกกำลังซบเซา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ทำให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์และสุขอนามัยทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัย นักวิชาการ

Read More »
news

STEAM4INNOVATOR

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5 วิชาว่า “สตีมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์ Post Views: 185

Read More »
Post Views: 1,051