สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
Angel Investor Network in Action

โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน (Angel Investor Network in Action)

  โครงการ Angel Investor Network in Action โดย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นโครงการที่มี จุดประสงค์เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายนักลงทุนที่จะมีความสําคัญอย่างมากต่อการช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง การเดิบโตของธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย โดยจัดขึ้น ใน 5 พื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ กทม.ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มนักลงทุน Angel Investor รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพพร้อมการลงทุน
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นร่วมกับเครือข่าย เตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักลงทุนระยะเริ่มต้น Angel Investor
 • สร้างเครือข่ายนักลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งไทยและต่างประเทศ
 • เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านธุรกิจ และการลงทุน
 • เพื่อเป็นเวทีให้วิสาหกิจเริ่มต้นได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น
 • เครือข่ายสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น
 • กลุ่ม YEC สภาหอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

ระยะเวลา

 • 5 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง (เริ่มงาน 13.00-18.00 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
 • ภาษาที่ใช้ : ไทย
 • ใบประกาศ : กรณีได้รับสิทธิ์อบรม QBAC+ จะได้รับใบประกาศจาก WBAF

สมัครเข้าร่วมที่นี่

 • เร็วๆ นี้...

โครงสร้างกิจกรรม

จุดประกายความคิด (Ignition) ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย 5 พื้นที่

 • กรุงเทพมหานคร
 • ภาคเหนือ
 • ภาคอีสาน
 • ภาคใต้
 • ภาคตะวันออก

โครงสร้างหลักสูตร

 1. แนะนำหลักสูตรอบรม QBAC+
 2. พบนักลงทุน
 3. แชร์ประสบการณ์กับนักลงทุน Angle Investor
 4. กิจกรรม Networking

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

คุณศรัญย์ สุตันติวรคุณ จาก N-VEST VENTURE และสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) บรรยายเรื่องการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น ในระยะแรก (Early Stage) การเตรียมความพร้อมในการเป็นนักลงทุน Angel Investor รวมไปถึงแนวคิดในการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นของ VC และ Angel Investor

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนหลังจากจบการบรรยาย และ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อการสนับสนุนความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น (Expert Pool): นักลงทุนที่เป็นทั้ง Angel Investor, VC, CVCรวมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA)และPartner of N-VEST VENTURE, คุณอิทธิศักดิ์ พรหมธนภัทรN-VEST VENTURE, ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม CEO & Co-Founder ZTRUS, คุณอมฤต เจริญพันธ์ Angel Investor/ Advisor / Board & Co-Founder of Techsauce/ HUBBA,คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ Partner 500 TukTuks,คุณทิวา ยอร์ค Founder and Head Coach of Kaidee (a.k.a CEO),คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันต์ Co- Founder Skootar / Aris,คุณโปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

Fund (เงินทุน)

กลไกการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Fund):สิทธิพิเศษเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานโลก Qualified AngelInvestors Certification Course (QBAC+) ของ World BusinessAngel Investment Forum (WBAF) สนช. สนับสนุนค่าอบรมให้จำนวน 20 ท่าน ท่านละ 74,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 959