สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

บทความที่น่าสนใจ

news

องค์กรฐานนวัตกรรมยุคใหม่ IBE Innovation-Based Enterprise

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย อยากปรับตัวให้อยู่รอด ต้องไม่พลาดที่จะ “กล้า” ลงมือ Transforms ธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจไม่ได้มีแค่ Innovation Driven Enterprise (IDE) ที่มุ่งเน้นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาสร้างสินค้าหรือบริการไปลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ แต่ต้องผสานแนวคิด IBE (INNOVATION-BASED ENTERPRISE) องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยฐานนวัตกรรม คือผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มุ่งเน้นตั้งแต่ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม

Read More »
news

INNOVATOR T.R.I.B.E.

ทุกคนเกิดมาพร้อมความเป็นนวัตกรอยากรู้ไหมว่า นวัตกรทั้ง 5 คุณลักษณะ มีอะไรบ้าง? “เพราะที่ NIA Academy เราเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเป็นนวัตกรในตัว” มาเรียนรู้เพื่อเข้าใจความเป็นนวัตกรทั้ง 5 คุณลักษณะ ทำความเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และวิธีการทำงานร่วมกันของ INNOVATOR T.R.I.B.E. ทั้ง 5 คุณลักษณะ ไปด้วยกัน 1. THINKERING นักคิดที่เชื่อว่าสิ่งใหม่ ต้องเริ่มจากการคิดนอกรอบ

Read More »
news

10 โรงเรียนนวัตกรรมยุคใหม่! ที่มุ่งสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ ด้วยหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR

10 โรงเรียนนวัตกรรมยุคใหม่! ที่มุ่งสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ ด้วยหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR ”        จาก NIA Academy (สถาบันวิทยาการนวัตกรรม) ที่เน้นสร้างครูผู้สอนให้เป็น “ผู้สร้างนวัตกร” และสร้างห้องเรียนให้เป็น “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน STEAM ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์

Read More »
news

ก้าวสู่ปีที่ 6 NIA Academy กับก้าวสำคัญสู่ NEW PLATFORM“สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” โดยโครงการ STEAM4INNOVATOR CENTER

ก้าวสู่ปีที่ 6 NIA Academy กับก้าวสำคัญสู่ NEW PLATFORM “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” โดยโครงการ STEAM4INNOVATOR CENTER ก้าวสู่ปีที่ 6 𝗡𝗜𝗔 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 กับก้าวสำคัญสู่ 𝙉𝙀𝙒 𝙋𝙇𝘼𝙏𝙁𝙊𝙍𝙈“สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” โดยโครงการ 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠𝟰𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥.กระบวนการที่เน้นให้เยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกมองปัญหา และสามารถหาคำตอบในมุมใหม่ที่สร้างสรรค์ เข้าสู่โรงเรียนเพื่อเข้าถึงเยาวชนในวงกว้างทั่วทุกภูมิภาค และทุกระดับการศึกษา โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานด้านนวัตกรรม

Read More »
news

รู้หรือไม่? หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สอวช. แล้วนะ

รู้หรือไม่? หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สอวช. แล้วนะ (สอวช. ก็คือ สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นั่นเอง !) พลาดไม่ได้! สำหรับ ครู อาจารย์ หรือสถานศึกษาที่สนใจปั้นเยาวชนให้เป็น “ผู้สร้างนวัตกรรม” ประโยชน์จากการรับรองหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ 1. ได้เข้าร่วมหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือ รับรองโดย สอวช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา

Read More »
news

4 หลักสูตร Highlight ประจำปี 2566

“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 4 หลักสูตรจาก NIA Academy ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้บริหาร” 4 หลักสูตร Highlight ประจำปี 2566 นี้ เรียนอะไร เรียนแล้วได้อะไร เหมาะกับใคร มาเจาะลึกกับไปกับ 4 หลักสูตรคุณภาพจาก NIA Academy สถาบันวิทยาการนวัตกรรมไปด้วยกัน 1. STEAM4INNOVATOR 2.

Read More »
Post Views: 1,052